Nistor
CERNESCU

Consilier local
Președintele comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Skip to content