Nicolae
CERNESCU

Consilier Local
Secretarul comisiei pentru administrație publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Skip to content