Nicolae
BRINZEI

Viceprimarul
Secretarul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism
Partidul Politic:
PRO România

Educație și formare

  • perioada

Diplomă
Instituția

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

  • perioada: Funcția

Scrie-i viceprimarului

    Skip to content