Gheorghe-Petru
BALACI‎‎‎‎‎‎‎‎

Consilier Local
Membru comisia pentru administrație publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Skip to content