Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

1. Infrastructura de transport

Plan de acțiune/proiecte propuse

Termen/Sursa de finanțare

Instituție responsabilă

   

·         Modernizare/reabilitare drumuri publice;

·         Infiintare drumuri publice pentru satele Dobraia, Inelet, Scarisoara;

·         Construcție infrastructură pentru trafic pietonal;

·         Înființare/Reabilitare drumuri agricole/vicinale și podețe aferente;

·         Reabilitare si infiintare drumuri forestiere;

·         Crearea de locuri de parcare;

2021    –    termen final;

Buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, alte     surse     de finanțare.

UAT

Comuna Cornereva;

Direcția Regională / Județeană           de Drumuri și Poduri Caraș-Severin;

·         Reabilitări de poduri și podețe;

·         Modernizare drum judetean DJ 608;

·         Realizarea de alei pietonale și trotuare;

·         Înființarea pistelor de bicicliști în comună;

·         Realizarea de investiții pentru asigurarea condițiilor de siguranță rutieră;

·         Amenajare peisagistica a aliniamentului stradal;

·         Promovarea tipurilor de transport ecologice prin oferirea de anumite facilități;

·         Alte măsuri/activități/proiecte în domeniu.

 Consiliul Județean Caraș-Severin.

2. Infrastructura de mediu

Plan de acțiune/proiecte propuse

Termen/Sursa de finanțare

Instituție responsabilă

   

·         Înființare rețea de alimentare cu apă;

·         Înființare rețea de canalizare si statii de epurare;

·         Înființare sistem de distribuție gaze naturale în vederea realizării a unui sistem centralizat pentru alimentarea și distribuția cu gaze naturale;

·         Înființare sistem de încălzire cu energie termică;

·         Înființare sistem energie electrica in satele: Poiana Lungă, Dobraia, Cracu Teiului, Țațu, Scărișoara, Ineleț, Cracu Mare, Prisacina;

·         Instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice a unui număr de 63 de gospodării;

·         Înlocuirea lămpilor la sistemul de iluminat public și sectorizarea iluminatului public prin comandă digitală din sediul primăriei;

·         Modernizarea iluminatului stradal prin înlocuirea tuturor lămpilor din comună generând un sistem digital performant, automatizat;

·         Valorificare potențialului eolian/fotovoltaic prin investiții

în parcuri eoliene/panouri fotovoltaice generatoare de energie verde;

2021    –    termen final;

Buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, alte     surse     de finanțare.

UAT

Comuna Cornereva;

Consiliul Județean Caraș-Severin.

·         Extinderea rețelei de internet și acces la bandă largă (broadband);

·         Extinderea rețelei de telefonie;

·         Alte măsuri/activități/proiecte din domeniu.

  

1. Gestionarea durabilă a deșeurilor

Plan de acțiune/proiecte propuse

Termen/Sursa de finanțare

Instituție responsabilă

   

·         Amenajare de platforme betonate pentru depozitarea containerelor în scopul colectării selective a deșeurilor locale și achiziționare de pubele în scopul colectării selective;

·         Organizarea unor acțiuni periodice sau la nevoie

privind salubrizarea căilor de comunicații, cursurilor de apă, etc.;

·         Toaletarea arborilor;

·         Încurajarea   măsurilor   de    prevenire,   reutilizare, reciclare, compostare;

·         Conștientizarea populației privind gestiunea deșeurilor (colectarea selectivă, reducerea generării de deșeuri, compostarea la sursă, valorificarea deșeurilor etc.);

·         Gestionarea deșeurilor conform cerințelor de mediu;

·         Alte măsuri/activități/proiecte din domeniu.

2021 – termen final;

Buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, alte surse de finanțare.

UAT

Comuna Cornereva;

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin;

Consiliul Județean Caraș-Severin;

Sectorul privat –

S.C. ECOLOGICA

S.A. BĂILE HERCULANE.

2. Dezvoltarea spațiilor verzi:

Plan de acțiune/proiecte propuseTermen/Sursa de finanțare

Instituție responsabilă

   

·         Protejarea parcurilor și a zonelor verzi;

·         Reabilitarea și extinderea zonelor verzi;

·         Construirea/amenajarea unor noi spații verzi /parcuri;

·         Realizare campanii de creștere a nivelului de informare precum și de conștientizare a populației cu privire la problematica mediului;

·         Stimularea folosirii controlate a colectării plantelor medicinale și cu valoare terapeutică prin industriile locale;

·         Alte măsuri/activități/proiecte din domeniu.

2021 – termen final;

Buget local, fonduri europene,       fonduri guvernamentale, alte surse de finanțare.

UAT

Comuna Cornereva;

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin;

Consiliul Județean Caraș-Severin.

1. Turism și cultură:

Plan de acțiune/proiecte propuseTermen/Sursa de finanțareInstituție responsabilă
   

·         Diversificarea și modernizarea posibilităților de cazare în vederea dezvoltării turismului de afaceri;

·         Păstrarea și valorificarea potențialului natural și cultural;

·         Promovarea localității și a turismului cultural – istoric;

·         Realizarea unei infrastructuri media de promovare;

·         Măsuri pentru promovarea evenimentelor culturale tradiționale;

·         Măsuri pentru menținerea tradițiilor și obiceiurilor locale;

·         Amenajarea zonelor de agrement (terenuri de sport, piste pentru role, skateboard, piste de biciclete și karting, etc);

·         Realizarea de alei pietonale;

·         Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii cicloturistice de piste și trasee integrate;

·         Dezvoltare trasee cicloturistice/obiective turistice de interes local, minim 2 trasee de cicloturism, unul tip Family asfaltat sau macadam (circuit, in jurul lacului de la Poiana Rusca – aproximativ 24 km) și  altul  tip Adventure (Cornereva – Bogaltin – Dobraia – Prisacina

·         Valea Bolvasnita (varianta Inelet – Valea Cernei) – aproximativ 50 km) tip mountain bike, drum de pamant;

·         Infiintare puncte de parking/ inchiriere echipament E- bike tip drop&ride: suporturi/parcaje pentru biciclete, mobilier pentru odihna/popas, toalete publice, adaposturi pentru ploaie;

·         Dotarea locatiilor cu echipament specific: echipament E-Bike si Mountain Bike, parking biciclete si statii de incarcare baterii/E- Bike;

·         Infiintare si dotare centre de inchiriere biciclete 100 E – MTB si biciclete mountain bike normale;

·         Infiintare centre facilități, atelier de reparații/interventie rapida: echipamente/ instrumentar de reparatie, interventie;

·         Dezvoltarea semnalizării direcționale și a infrastructurii de sprijinire a traseelor, prin sistem smart digital;

·         Îmbunătățirea furnizarii de informații cu privire la oportunitățile existente, prin sistem digital;

·         Dotare cu echipamente digitale, echipamente pentru aplicații informatice de semnalizare, soft-uri/ programe de tracking/ urmarire harti interactive, sistem integrat de informare,

·         Infiintare centru virtual de informare turistica, sisteme de inchiriere digitalizate, parcari cu panouri de afisare digitalizate, privind rutele disponible, distantele aproximative, obiective;

·         Consituirea unui brand transfrontalier de turism de nisa “Banat Greenway” – coridor liniar verde de mare intindere, constituit din rute turistice tematice, destinate turismului ecologic, nemotorizat, conexiune intre utilizatori, natura si tezaurul cultural regional;

·         Asigurarea tranzitiei de la resurse turistice locale la produs turistic prin dezvoltarea unei retele transfrontaliere de infrastructura si comunicare si a brandului ‘’Banat Greenway”;

·         Dezvoltarea unei retele turistice transfrontaliere, sub forma rutelor ecologice si a unui produs turistic regional distinctiv;

·         Cresterea fluxului de turisti (domestic si international), care viziteaza Banatul prin infrastructura Greenway, promovandu-se sustenabilitatea, turismul activ si inalt calitativ, si utilizarea de noi tehnologii;

·         Dezvoltarea de infrastructura turistica transfrontaliera pentru servicii inovatoare integrate si informatie;

·         Construire partie ski in zona Pietrele Albe (altitudine 1.404 m), instalație de transport pe cablu, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială;

·         Achizitionare utilaj de bătut zăpada;

·         Construire clădire administrativă, parcare și utilități aferente proiectului de construire pârtie/pistă săniuș;

·         Dezvoltarea structurilor de cazare și de agrement specifice turismului eco și agro;

·         Dotarea și reabilitarea căminelor culturale din comună;

·         Implementarea unor proiecte pentru sensibilizarea cetățenilor privind importanța păstrării patrimoniului cultural;

·         Organizarea de dezbateri publice, conferințe, mese rotunde și cursuri vizând educația culturală;

·         Alte măsuri/activități din domeniu.

2021 – termen final;

Buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, alte surse de finanțare.

UAT

Comuna Cornereva;

Consiliul Județean Caraș-Severin;

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri;

Ministerul Economiei;

Sector privat; Bănci;

Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Caraș-Severin.

1. Turism și cultură:

Plan de acțiune/proiecte propuseTermen/Sursa de finanțareInstituție responsabilă
   

·         Diversificarea și modernizarea posibilităților de cazare în vederea dezvoltării turismului de afaceri;

·         Păstrarea și valorificarea potențialului natural și cultural;

·         Promovarea localității și a turismului cultural – istoric;

·         Realizarea unei infrastructuri media de promovare;

·         Măsuri pentru promovarea evenimentelor culturale tradiționale;

·         Măsuri pentru menținerea tradițiilor și obiceiurilor locale;

·         Amenajarea zonelor de agrement (terenuri de sport, piste pentru role, skateboard, piste de biciclete și karting, etc);

·         Realizarea de alei pietonale;

·         Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii cicloturistice de piste și trasee integrate;

·         Dezvoltare trasee cicloturistice/obiective turistice de interes local, minim 2 trasee de cicloturism, unul tip Family asfaltat sau macadam (circuit, in jurul lacului de la Poiana Rusca – aproximativ 24 km) și  altul  tip Adventure (Cornereva – Bogaltin – Dobraia – Prisacina

·         Valea Bolvasnita (varianta Inelet – Valea Cernei) – aproximativ 50 km) tip mountain bike, drum de pamant;

·         Infiintare puncte de parking/ inchiriere echipament E- bike tip drop&ride: suporturi/parcaje pentru biciclete, mobilier pentru odihna/popas, toalete publice, adaposturi pentru ploaie;

·         Dotarea locatiilor cu echipament specific: echipament E-Bike si Mountain Bike, parking biciclete si statii de incarcare baterii/E- Bike;

·         Infiintare si dotare centre de inchiriere biciclete 100 E – MTB si biciclete mountain bike normale;

·         Infiintare centre facilități, atelier de reparații/interventie rapida: echipamente/ instrumentar de reparatie, interventie;

·         Dezvoltarea semnalizării direcționale și a infrastructurii de sprijinire a traseelor, prin sistem smart digital;

·         Îmbunătățirea furnizarii de informații cu privire la oportunitățile existente, prin sistem digital;

·         Dotare cu echipamente digitale, echipamente pentru aplicații informatice de semnalizare, soft-uri/ programe de tracking/ urmarire harti interactive, sistem integrat de informare,

·         Infiintare centru virtual de informare turistica, sisteme de inchiriere digitalizate, parcari cu panouri de afisare digitalizate, privind rutele disponible, distantele aproximative, obiective;

·         Consituirea unui brand transfrontalier de turism de nisa “Banat Greenway” – coridor liniar verde de mare intindere, constituit din rute turistice tematice, destinate turismului ecologic, nemotorizat, conexiune intre utilizatori, natura si tezaurul cultural regional;

·         Asigurarea tranzitiei de la resurse turistice locale la produs turistic prin dezvoltarea unei retele transfrontaliere de infrastructura si comunicare si a brandului ‘’Banat Greenway”;

·         Dezvoltarea unei retele turistice transfrontaliere, sub forma rutelor ecologice si a unui produs turistic regional distinctiv;

·         Cresterea fluxului de turisti (domestic si international), care viziteaza Banatul prin infrastructura Greenway, promovandu-se sustenabilitatea, turismul activ si inalt calitativ, si utilizarea de noi tehnologii;

·         Dezvoltarea de infrastructura turistica transfrontaliera pentru servicii inovatoare integrate si informatie;

·         Construire partie ski in zona Pietrele Albe (altitudine 1.404 m), instalație de transport pe cablu, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială;

·         Achizitionare utilaj de bătut zăpada;

·         Construire clădire administrativă, parcare și utilități aferente proiectului de construire pârtie/pistă săniuș;

·         Dezvoltarea structurilor de cazare și de agrement specifice turismului eco și agro;

·         Dotarea și reabilitarea căminelor culturale din comună;

·         Implementarea unor proiecte pentru sensibilizarea cetățenilor privind importanța păstrării patrimoniului cultural;

·         Organizarea de dezbateri publice, conferințe, mese rotunde și cursuri vizând educația culturală;

·         Alte măsuri/activități din domeniu.

2021 – termen final;

Buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, alte surse de finanțare.

UAT

Comuna Cornereva;

Consiliul Județean Caraș-Severin;

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri;

Ministerul Economiei;

Sector privat; Bănci;

Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Caraș-Severin.

2. Dezvoltarea și creșterea calității activităților în domeniul agricol:

Plan de acțiune/proiecte propuse

Termen/Sursa de

finanțare

Instituție

responsabilă

   

·         Diversificarea producției agricole și dezvoltarea unei agriculturi alternative/ecologice;

·         Modernizarea tehnologiei folosite în domeniu agricol și zootehnic;

·         Realizarea instalațiilor moderne de irigare;

·         Investiții în agricultura ecologică;

·         Susținerea micilor agricultori și dezvoltarea de servicii de asistență pentru aceștia;

·         Informarea privind măsurile de sprijin pentru fermieri și creșterea capacității producătorilor locali de a accesa programe europene;

·         Spații cu infrastructură adecvată pentru investiții în agricultură, industria textilă, de cablaje, componente High Tech, etc;

·         Dezvoltarea unor structuri pentru susținerea activităților agricole și profesionalizarea modului de comercializare a produselor;

·         Realizarea unui centru local de colectare a produselor agricole;

·         Dezvoltarea capacității de prelucrare a produselor agro- zootehnice;

·         Realizarea unui centru local de procesare a produselor agro-zootehnice;

·         Alte măsuri/activități-proiecte în domeniu.

2021 – termen final;

Buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, alte surse de finanțare.

UAT

Comuna Cornereva;

Consiliul Județean Caraș-Severin;

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Skip to content