1. Cadrul geografic:

Comuna Cornereva este situată în cadrul județului Caraș-Severin, județ care se află în partea de sud-vest a României. Această localitate ocupă extremitatea estică a județului, fiind situată în apropierea interferenței dintre Depresiunea Almăjului și Depresiunea Mehadia-Domașnea, aceasta din urmă fiind situată pe culoarul Timiș-Cerna, culoar ce separă în această zonă extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, reprezentată de Munții Cernei, de Munții Banatului.
De altfel pe teritoriul comunei Cornereva se desfășoară o mare parte din cadrul Munților Cernei, masiv montan ce face parte din grupa Retezat-Godeanu, aflată în extremitatea vestică a Carpaților Meridionali. Limitele grupei sunt date de Culoarul Timiș-Cerna la vest, de Subcarpații Olteniei și podișul Mehedinți la sud și de Culoarul Bistra la nord. Caracterele generale ale acestei grupe montane sunt date de masivitate, datorită alcătuirii petrografice, de fragmentarea redusă și existența reliefului glaciar în partea sa centrală.

2. Scurt istoric

Cornereva este atestată documentar în anul 1518 și aparținea districtului Caransebeș, după cum reiese dintr-o diplomă nobiliară, iar satul Bogâltin este atestat mai înainte, în anul 1452, și aparținea Districtului Mehadia. În anul 1543 localitatea este întâlnită sub denumirea „Konyorova”. Mai târziu, în anul 1584 se numea „Kanyorova”, iar în 1603 „Kuneirova”. Desigur, toate aceste denumiri sunt forme maghiarizate ale cuvântului românesc CORNEREVA care îşi are originea în cuvântul „cor-net”(=loc cu corni).

Skip to content