Puținele urme materiale arheologice găsite pe teritoriul comunei Cornereva, atestă faptul că localitatea are un trecut milenar, deși s-ar părea că marea izolare în care se află ar contrazice acest lucru. Această așezare rurală, emblematică pentru arealul Banatului Montan, în extremitatea estică a județului Caraș-Severin, în zona paralelei de 45º, în vecinătatea regiunii de interferență dintre Depresiunea Mehadia-Domașnea și Depresiunea Almăj, explică profilul unei localități de munte extrem de dispersată, compusă din 40 de sate, dintre care cele mai însemnate sunt Cornereva (reședința) și Bogâltin.
Comuna Cornereva se dovedește a fi un spațiu cu dovezi neîntrerupte de locuire încă din paleolitic și până în zilele noastre. Conform rezultatelor cercetărilor arheologice consultate, întreaga zonă a cunoscut de-a lungul timpului o constantă și intensă viețuire omenească, existând mărturii concludente atât pentru perioada antică, cât și pentru epocile mai apropiate.

Skip to content